Aanmelding European Golf Club

Ja, ik wil mij aanmelden bij de European Golf Club. Ik heb onderstaande formulier naar waarheid ingevuld en ik machtig de Vereniging European Golf Club hierbij vanaf aanmelding tot wederopzegging jaarlijks eenmalig de dan geldende jaarlijkse lidmaatschapskosten te incasseren van het onderstaande (post/bank)rekeningnr.

Lidmaatschapsvoorwaarden van de European Golf Club kunt u vinden op de website www.europeangolfclub.nl. Met uw ondertekening verklaart u met die voorwaarden akkoord te gaan. Op de jaarlijkse incassering is een weigeringsperiode van 30 dagen van kracht.

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een email naar: info@europeangolfclub.nl

Dank en welkom!
European Golf Club, Riekeschot 3 4851 WB Ulvenhout